www.water-experience.nl

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Profiel


Water-Experience kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring over de gehele breedte van de waterwereld. Van milieubeweging tot commercieel adviesbureau en van locale overheid tot rijksoverheid.

De aanpak kenmerkt zich door:

 • vertrouwen;
 • respect voor belangen;
 • een positieve grondhouding met ruimte voor plezier;
 • kennis van water;
 • doelgericht, zakelijk en daadkrachtig;
 • structurerende en open communicatie.

Specialiteit: Helderheid scheppen in- en weer vloeibaar maken van- vertroebelde beleids- en besluitvormingsprocessen.

 Onduidelijke of niet geaccepteerde leiding van beleidsprocessen en/of besluitvormingsprocessen veroorzaakt symptomen als:

 • ongelijk kennis niveau van betrokken partijen;
 • meerdere of ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen;
 • onuitgesproken verwachtingen over inhoud proces en rolverdeling;
 • wisselende bestuurlijke inzichten gedurende het proces;
 • bijzaken die bevorderd zijn tot halszaken waardoor de rode draad op de zijlijn ligt;
 • te veel personele wisselingen zonder expliciete overdracht waardoor gezamenlijk geheugen hapert.

Hierdoor blijft het gewenste resultaat (een tijdig helder besluit of beleid) uit en verzandt het proces met alle onrust vandien.

Water-Experience kan assisteren in moeizame processen of projectleiding tijdelijk overnemen. Hierbij kunnen benodigde interventies op verschillende niveaus worden gepleegd.

Interventie op inhoud. Er is bijna nooit sprake van een gelijk kennisniveau. En dat is helemaal niet erg! Als men zich daar maar van bewust is en wel eerst de noodzakelijke kennis uitwisselt alvorens de discussie te starten. In discussies worden anders al snel feiten en meningen verwisseld, met verwarring tot gevolg. Water-Experience begeleidt zo'n proces door bijvoorbeeld  als onafhankelijk voorzitter (met een gedegen waterexpertise) feiten en meningen te benoemen en te ordenen.

Interventie op procedure. Als er nog wel sprake is van voldoende onderling vertrouwen en respect, is het invoegen van een ijkmoment vaak een goede eerste stap. Hierbij maken betrokkenen gezamenlijk expliciet tijd om, begeleid, uit de inhoud stappen. Voortgang, planning, rol- en taakverdeling, verwachtingen en de samenwerking worden besproken. Hierna worden afspraken gemaakt over het verdere verloop van het project.

Interventie op relatie. Indien onderling vertrouwen en respect te wensen overlaat, schieten interventies op procedure te kort. Dan zal eerst opnieuw een wederzijds commitment aan de uiteindelijke doelstelling moeten worden uitgesproken. Hierbij is de focus op afzonderlijke intenties, belangen en daaruit volgende motivaties de sleutel tot herstel. De projectleider heeft hierbij wel voldoende mandaat nodig van de opdrachtgever of stuurgroep.